BIP

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS: 0000610244 Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 
NIP: 5213728053 
Regon: 364081462 

Dane teleadresowe
Adres siedziby: ul. Domaniewska 37/31 02-672 Warszawa 
Adres korespondencyjny: Centrala Sillex ul. Domaniewska 37/31 02-672 Warszawa
e-mail: biuro@sillex.pl; www.cefarm.com.p
T: 733-436-436 (centrala) 

Organy Spółki 

  1. Zarząd
    Przemysław Mućka - Prezes Zarządu

Przedmiot działalności Spółki
Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów leczniczych i wyrobów medycznych i innych, transport, magazynowanie i przechowywanie towarów, badania rynku i opinii publicznej, doradztwo, reklama. Struktura własnościowa i kapitały własne. Wartość kapitału zakładowego wynosi 3 000 000,00 PLN i obejmuje 300.00 udziałów o wartości jednostkowej 100,00 PLN. Wszystkie udziały objęte są przez Przemysława Mućka. Kapitał opłacony jest w 100%.