Sieci

Instalacja i administracja sieci komputerowych

  • Zaprojektowanie rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb
  • Wykonanie strukturalnej sieci komputerowej
  • Konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych
  • Konfiguracja i administracja serwerami Windows, Linux
  • Konfiguracja stacji roboczych
  • Zabezpieczenie sieci, serwerów, stacji roboczych przed nieautoryzowanym dostępem - w tym także testy penetracyjne sprawdzające jakość obecnych zabezpieczeń, szyfrowanie danych firmowych, sprawdzanie jakości haseł.